HULA MANÓ : THE SHARK HULA

HULA MANÓ              THE SHARK HULA

Auwe! pau au i ka manó nui, e!                   Alas! I am seized by the shark, great                                                                                 shark!
Lala-kea a niho pa-kolu.                               Lala-kea with triple-banked teeth.
Pau ka papa-ku o Lono                               The stratum of Lono is gone,
I ka ai ia e ka manó nui,                               Torn up by the monster shark,
 

O Niuhi maka ahi,                                          Five Niuhi with fiery eyes,
Olapa i ke kai lipo.                                         That flamed in the deep blue sea.
Ahu e! au-we!                                                 Alas! and alas!
A pua ka wili-wili,                                           When flowers the wili-wili tree,
A nanahu ka manó,                                      That is the time when the shark-god                                                                                 bites.

 

Auwe! pau au i ka manó nui!                       Alas! I am seized by the huge shark!
Kai uli, kai ele,                                                O blue sea, O dark sea,
Kai popolohua o Kane.                                Foam-mottled sea of Kane!
A lealea au i ka’u hula,                                  What pleasure I took in my dancing!
Pau au i ka manó nui!                                   Alas! Now consumed by the monster                                                                                shark!